addata
高等学校 入試結果

入学試験結果

2023年度 入学試験結果

推薦型入試

単願

コース 志願者数  受験者数  合格者数
特別進学 14名 14名 14名
グローバル 19名 19名 19名
進学 229名 229名 229名
スポーツサイエンス 38名 38名 38名
合計 300名 300名 300名
一般入試(単願・併願)
※人数には併願推薦入試も含みます。

人数

志願者数 受験者数 合格者数
1,651名 1,630名 1,163名

2022年度 入学試験結果

推薦型入試

単願

コース 志願者数  受験者数  合格者数
スポーツ 29名 29名 29名
特別進学
進学
グローバル
229名 229名 229名
合計 258名 258名 258名
一般入試(単願・併願)
※人数には併願推薦入試も含みます。

人数

区分 志願者数 受験者数 合格者数
単願 96名 94名 82名
併願 1,207名 1,194名 1,136名
合計 1,303名 1,288名 1,218名

2021年度 入学試験結果

推薦型入試

単願

コース 志願者数  受験者数  合格者数
スポーツ 27名 27名 27名
特別進学
進学
グローバル
307名 306名 303名
合計 334名 333名 330名
一般入試(単願・併願)
※人数には併願推薦入試も含みます。

人数

区分 志願者数 受験者数 合格者数
単願 64名 63名 19名
併願 1,290名 1,278名 928名
合計 1,354名 1,341名 947名

2020年度 入学試験結果

推薦型入試

単願

コース 志願者数 受験者数 合格者数
スポーツ 32名 32名 32名
特別進学
進学
グローバル
291名 291名 291名
合計 323名 323名 323名
一般入試(単願・併願)
※人数には併願推薦入試も含みます。

人数

区分 志願者数 受験者数 合格者数
単願 86名 86名 41名
併願 1,542名 1,533名 1,126名
合計 1,628名 1,619名 1,167名