MENUCLOSE

Former Chairman 歴代理事長

Matashichi Otsuka
1st■1952.3-1955.3
Shinji Matsumoto
2nd■1955.3-1955.11
Etsugan Nishikawa
3rd■1955.11-1956.7
Seikan Kawanishi
4th■1956.7-1957.5
5th■1957.5-1957.11
Yutaka Oshima
6th■1957.11-1958.9
7th■1958.9-1960.12
Yoshio Katsu
8th■1960.12-1961.3
17th■1975.7-1976.9
Toshihiro Kennoki
9th■1961.3-1964.12
10th■1964.12-1966.12
Yujiro Chiba
11th■1967.1-1967.12
Koryu Sakado
12th■1967.12-1968.9
Masayasu Oshima
13th■1969.6-1970.12
Mototsura Misawa
14th■1970.12-1973.2
Rokuro Masuda
15th■1973.3-1973.9
19th■1979.10-1980.4
Niichi Okamura
16th■1973.9-1975.7
Yoshinuki Matani
18th■1976.9-1979.10
Kotaro Yanai
20th■1980.4-1982.12
Tomoharu Ishikawa
21st■1982.12-1985.12
Eiji Tanaka
22nd■1985.12-1988.12
Masajuro Shiokawa
23rd■1988.12-1989.6
24th■1989.9-1991.12
25th■1991.12-1994.12
26th■1994.12-1997.12
27th■1997.12-2000.12
Takuo Sugano
28th■2000.12-2003.12
29th■2003.12-2006.12
Masanobu Tsukamoto
30th■2006.12-2009.3
Tadayoshi Nagashima
31st■2009.4-2009.12
32nd■2009.12-2012.12
33rd■2012.12-2012.12
Shinji Fukukawa
34th■2012.12-2015.12
35th■2015.12-2018.12
  Takashi Anzai
 36th■2018.12-
大塚又七
初代■1952(昭和27)年3月-1955(昭和30)年3月
松本信次
2代■1955(昭和30)年3月-1955(昭和30)年11月
西川悦巌
3代■1955(昭和30)年11月-1956(昭和31)年7月
川西正鑑
4代■1956(昭和31)年7月-1957(昭和32)年5月
5代■1957(昭和32)年5月-1957(昭和32)年11月
大嶋 豊
6代■1957(昭和32)年11月-1958(昭和33)年9月
7代■1958(昭和33)年9月-1960(昭和35)年12月
勝 承夫
8代■1960(昭和35)年12月-1961(昭和36)年3月
17代■1975(昭和50)年7月-1976(昭和51)年9月
劒木亨弘
9代■1961(昭和36)年3月-1964(昭和39)年12月
10代■1964(昭和39)年12月-1966(昭和41)年12月
千葉雄次郎
11代■1967(昭和42)年1月-1967(昭和42)年12月
坂戸公隆
12代■1967(昭和42)年12月-1968(昭和43)年9月
大島昌静
13代■1969(昭和44)年6月-1970(昭和45)年12月
三澤元貫
14代■1970(昭和45)年12月-1973(昭和48)年2月
増田六郎
15代■1973(昭和48)年3月-1973(昭和48)年9月
19代■1979(昭和54)年10月-1980(昭和55)年4月
岡村二一
16代■1973(昭和48)年9月-1975(昭和50)年7月
真溪義貫
18代■1976(昭和51)年9月-1979(昭和54)年10月
柳井幸太郎
20代■1980(昭和55)年4月-1982(昭和57)年12月
石川知治
21代■1982(昭和57)年12月-1985(昭和60)年12月
田中栄次
22代■1985(昭和60)年12月-1988(昭和63)年12月
塩川正十郎
23代■1988(昭和63)年12月-1989(平成元)年6月
24代■1989(平成元)年9月-1991(平成3)年12月
25代■1991(平成3)年12月-1994(平成6)年12月
26代■1994(平成6)年12月-1997(平成9)年12月
27代■1997(平成9)年12月-2000(平成12)年12月
菅野卓雄
28代■2000(平成12)年12月-2003(平成15)年12月
29代■2003(平成15)年12月-2006(平成18)年12月
塚本正進
30代■2006(平成18)年12月-2009(平成21)年3月
長島忠美
31代■2009(平成21)年4月-2009(平成21)年12月
32代■2009(平成21)年12月-2012(平成24)年12月
33代■2012(平成24)年12月-2012(平成24)年12月
福川伸次
34代■2012(平成24)年12月-2015(平成27)年12月
35代■2015(平成27)年12月-2018(平成30)年12月
安斎理事長 安斎隆

 36代■2018(平成30)年12月-