Research Organization

Researcher

Kawamoto, Hideo ☆  Sagara, Tsutomu◎ Watanabe, Shogo ◎
Inagaki, Satoshi◎ Iwai, Shogo Umino, Bin
Ohtsuka, Yoshiomi Okazaki, Tomoko Kaneko, Yuko
Kimura, Hajime Kose, Hiroyuki Goto, Harumi
Sakamura, Ken Shojiguchi, Satoshi Suzuki, Michiya
Takahashi, Atsushi Takabatake, Sumio Hashimoto, Taigen
Hanaki, Keisuke Matsuura, Kazuya Mieno, Kiyoaki
Mizutani, Kana Murata, Nanako Yamaguchi, Shinobu
Yamamoto, Ryosuke

Visiting Researcher

Ohno, Takeshi Miyamoto, Hisayoshi Horiuchi, Toshio
Inoue, Tadao Tanaka, Kenneth Harimoto, Takafumi
Yoshida, Kohei Muto, Shinji Yokouchi, Rina
Karasawa, Taisuke Nomura, Hideto Hayakawa, Yoshie
Wang, Yuan Tamura, Yoshiya Sakamoto, Yoriyuki
Murakami, Katsuzo Nagashima, Takashi Gengindani, Fumiaki
Ishikawa, Mie Hirono, Yoshiyuki Ohnishi, Mitsuhiro
Yamada, Toshiaki Sakamoto, Kuninobu Tsujiuchi Nobuhiro
Takemura, Makio Murayama, Goro Nagakura, Seiichi
Nobuhara, Yukihiro Okinaga, Takashi

Postdoctoral Fellow

Iwasaki, Dai Misawa, Yuji

Project Research Assistant

Fujisaka, Tasuku

☆ = Director; ◎ = Project Leader

Organization, 2017:International Research Center for Philosophy

Organization, 2016:International Research Center for Philosophy

Organization, 2015:International Research Center for PhilosophyTransdisciplinary Initiative for Eco-Philosophy